Hüseyin BIYIKLIOĞLU

Gümüşhane  Dernekler Müdürü

1973 yılında Pervane Köyünde doğdum. İlkokulu Karatepe Köyü İlkokulu, Orta okulu Eyüp Ebussuut Ortaokulu, Liseyi Gaziosmanpaşa Plevne Lisesinde 1990 yılında tamamladım. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldum. 1997 yılında Gaziosmanpaşa Kaymakamlığında memuriyete başladım 2000 yılında İstanbul Üniversitesinde “Devletin Ekonomide Yeniden Yapılanması Çerçevesinde Özelleştirme ve İstihdama Etkisi ” konulu Yüksek Lisans tez çalışmamı tamamladım.  İçişleri Bakanlığı’nın 2005 yılında açmış olduğu Görevde Yükselme sınavı kazanarak İstanbul Dernekler Müdürlüğünde Bilgi İşlem ve Eğitim Şefliğine, yine 2012 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Görevde Yükselme sınavını birincilikle kazanarak  Gümüşhane İline Dernekler Müdürü olarak atandım ve halen görevimi sürdürmekteyim. Görevimde liyakatim dan dolayı amirlerince çeşitli defalar takdir ve başarı belgesi ile ödüllendirildim.Evli ve iki çocuk babasıyım.