Yerel Yönetimler Binyıl Kalkınma Hedefinin Neresinde

Birleşmiş Milletlerin 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 hedef ve 169 alt başlıktan oluşan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni kabul etti. Bu hedefler Birleşmiş Milletlerin 2000 yılında gerçekleştirdiği Milenyum Zirvesinde kabul ettiği Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğini taşımaktadır. Bu hedeflerin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adı altında daha kapsamlı bir şekilde yeniden dünya gündemine getirilmesinin altında, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin uygulama sürecinde kazanılan ivme ve tecrübenin devam ettirilme isteği yatmaktadır.

Türkiye için uluslararası alanda ortaya çıkan ve kalkınma politikalarına ilişkin en önemli ortak çalışma platformlarından biri Birleşmiş Milletler tarafından daha yaşanabilir bir dünya için oluşturulan BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleridir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle küresel hedefler, tüm dünyanın 2015 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gözden geçirilmesi sonucunda kararlaştırılmıştır. 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, eğitimi, su ve hijyenik şartlara erişim sorunları gibi temel konuları ele almış ve 15 yıllık süreç zarfında Binyıl Kalkınma Hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Yeni belirlenen 2030 yılı hedefleri kalkınma alanında daha geniş bir sürdürülebilirlik gündemi oluşturmuştur. Bunlar, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin de ötesine gitmekte ve yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve çevre dostu bir kalkınma sürecini amaç edinmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır.

Hakkında admin

Dünyanın En Güzel Köyü Pervane Köyü #Dünyanınengüzelköyü #Pervaneköyü

Bir cevap yazın