Pervane Köyünün Coğrafi Konumu

Coğrafı Konumu

Pervane Köyünün Coğrafi Konumu 

Pervane köyü, Trabzon İli’ne bağlı Araklı İlçesi’nin 13 km. güneyinde yer alır. Köyün, il merkezine olan uzaklığı 52 km. ; güneyindeki Bayburt İli’ne uzaklığı ise 145 km.’dir. pervane
Köyümüzün çevre köylerle olan sınırı ; tepeler, sırtlar, dereler, çaylar tarafından belirlenmiş doğal sınırlar özelliğindedir. Köyün, doğu komşuları olan Merkezköy’e uzaklığı 6 km. , Tosunlu Köyü’ne 5 km., kuzey komşuları olan Karatepe’ye 6 km. , Değirmencik Köyü’ne 10 km., güney komşusu olan [[Arsin] İlçesi’ne ise 33 km.’dir. 
IMG_0127.jpg1
Engebeli bir araziye sahip olan köyün , denizden yüksekliği 200-1221 m.’leri arasında değişir. Köyün en yüksek sınırını güneybatı sınırında yer alan 1221 m. yüksekliğindeki tepe oluşturur. En alçak noktası 200 m. yüksekliğindeki vadi tabanıdır. Köy merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 350 m.’dir. 

Köyün yüzölçümü ise 14 km² ‘dir. Köyün başlıca yerleşim yerleri; Kuzeyden güneye doğru Kadıra, Ligoslu, Sates, Mangan, Alçakdere, Şalona, Ovela(Güney Mahalle,Garaca, Ayvenlı, Baziroğlu, Kufoz ve Hamzaoğlu Yeni Mahalle Ahmetli Mahallesi, Konaklar,mahalleleridir. Bu mahallelerden Mangan Mahallesi’nin köy merkezine uzaklığı 782 m. olup, diğer mahallelerin köy merkezine uzaklığı 3-8 km. arasında değişmektedir. 
IMG_0115