Güncel haberler
Dünyanın en güzel Köyü
Pervane Köyü

Köyler imara açılıyor Yabacılar Köylerde Ev Yapabilecek

Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2021 tarihli sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik, gıda arz güvencesinin sigortası niteliğindeki tarım alanlarının geleceğini yakından ilgilendiriyor.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığını taşıyan kararda, Bakanlık, yönetmeliğin 4’üncü maddesinde yaptığı değişiklikle, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alan ve civarına yeni bir tanım getirdi.

Yönetmelik değişikliğiyle, 30 büyükşehir sınırı içerisinde yer alan köylerdeki yapılaşma sınırı 100 metreden 300 metreye çıkarıldı. Böylece köylerin etrafında yeni yapılaşmalar için 200’er metrelik yeni bir genişleme alanı oluşturuldu

Bir parsele birden fazla yapı yapılmasını yasaklayan düzenleme de yumuşatılarak, bin beş yüz metrekareden (1,5 dekar) büyük parsellerin içine üç ayrı yapının birden yapılmasının önü açılmış durumda.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeye göre, iskan dışı alanlarda 1,500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak en çok 1 konut amaçlı yapı yapabilme imkanı 3’e çıkarıldı. Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü.

RUHSAT ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İskân dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu, yeni yönetmelik ile kaldırıldı. Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.

Birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri ise 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı.

Silo gibi tarımsal yapılarda, gerekçeli rapor hazırlanmak ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla yüksekliğin 15 metreye çıkarılmasına imkân sağlandı.

YABANCILAR KÖYLERE EV YAPABİLECEK

Bir diğer değişiklikle de köylere yapı yapabilmek için aranan köy nüfusuna kayıtlı olma ve köyde sürekli oturma şartları kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte şehirlerde yaşayan insanların yabancısı oldukları köylere daha kolay konut ve benzeri yapı yapabilecekler. Yapılan bu düzenleme ile mevcut köylerin etrafında bir anlamda yabancılardan oluşan yeni bir çember oluşacağından endişe ediliyor. Yeni yönetmeliğin özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz köylerine yoğun talep oluşturması bekleniyor.

Hakkında admin

Dünyanın En Güzel Köyü Pervane Köyü #Dünyanınengüzelköyü #Pervaneköyü

Bir cevap yazın