Köy Kültürü Yaşatılmalı

Kırsal kalkınma çabalarının odağını oluşturan köyler, aynı zamanda kırsal kültürün devamlılığının sağlanması açısından paha biçilmez bir kültürel ve toplumsal zenginlik kaynağıdır. Özgün kültürü ve doğal yaşam şekli ile köyler bir ülkenin gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde yansıtan yaşam alanlarıdır.

Köyler aynı zamanda toplumun yaşayan hafızası olup, küreselleşme karşısında geleneklerin, örflerin, adetlerin ve yerel bilginin korunması açısından büyük öneme sahiptir.

Ülkemizde köy olgusu tüm unsurlarıyla Köy Kanununda etraflıca ele alınmıştır. Köyler, şehirlere göre yüz yüze sosyal ilişkilerin daha yoğun olduğu, fertler arasındaki güven ilişkilerinin görece fazla olduğu, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün önemli ölçüde kendisini muhafaza ettiği yerleşimlerdir.

Bu nedenle köyler, kalkınma çabaları içerisinde özelliklerini muhafaza etmesi gereken ve kendine has özellikleri ile de kalkınma sürecini kolaylaştıran yerlerdir.

 Kalkınma çabalarının başarısında en önemli unsurlardan biri uygun beşeri kapasitenin varlığıdır. Ekonomik kalkınma ile ilişkili olarak ele alınan sosyal sermayenin üç ana bileşeni olan toplumsal güven ilişkileri, sosyal normlar ve sosyal ağların varlığı kırsal kesimin önemli bir avantajıdır.

Ülkemizin kırsal miras zenginliğini besleyen çok çeşitli dinamikler bulunmaktadır. Bu mirasın yaşatılması, köy kültürünün korunmasına katkı vermektedir.

Ülkemizde başlıca kültürel zenginlik kaynakları arasında; mikro havzalara özel yöresel ürünlerin varlığı, iklim ve ekolojiden kaynaklı özgün tarımsal üretim biçimleri, tabiatla intibak etmiş yaşam tarzı özellikleri, tarihsel mimari doku, gastronomi ve folklor derinliği, yöresel giyim-kuşam, el zanaatları, müzecilik, şenlikler ve kültür festivalleri örnek gösterilebilir.

Kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltildiği, herkesin mutlu yaşayabildiği, güven duygusunun geliştiği, huzurun her noktada sağlandığı sürdürülebilir toplum yaklaşımı oldukça önemlidir. Günümüzde sürdürülebilir toplum yaklaşımı için ortak iş yapma kültürünün oluşturulmasına imkan veren politika araçları öne çıkmaktadır.

Köylerdeki imece usulüne dayanan geleneksel iş görme yönteminin günümüzde bazı güncel politika araçlarına sirayet ettiği gözlenmektedir. Özellikle kooperatifleşme, köylere hizmet götürme birliklerinin kurumsallaşması gibi somut kazanımların yanı sıra AB Leader yaklaşımında da imece kültürüne hayat veren güven, ortaklık ve dayanışma ağlarının öne çıkarıldığı görülmektedir.

(Tc Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı 2019 2023 KIRSAL KALKINMA)

Hakkında admin

Dünyanın En Güzel Köyü Pervane Köyü #Dünyanınengüzelköyü #Pervaneköyü

Bir cevap yazın